McNeel Rhinoceros
3D modely • vizualizace • CAD • CAM • CAE

Jsme oficiálním distributorem
softwaru McNeel Rhino pro ČR, Slovensko a další země

Zásuvné moduly pro Rhino
rozšiřte možnosti Rhina

Možnosti uživatelské správy licencí Rhina

Vámi zakoupenou licenci můžete používat kterýmkoliv níže uvedeným způsobem.
Mezi různými typy licencování můžete kdykoliv volně a zdarma přecházet!

Licence vázaná na lokální počítač

Licence bude navázána na konkrétní počítač. Při přeinstalaci na jiný počítač stačí na původním počítači licenci deaktivovat z menu programu. Výhodné řešení, pokud v Rhinu pracujete dlouhodobě na jednom počítači.

S online ověřením uživatele (Cloud Zoo)

Ideální řešení, pokud chcete Rhino používat na různých počítačích (např. v práci a doma). Při spuštění Rhina se jen přihásíte k online serveru výrobce. Po odhlášení z jednoho počítače je licence k dispozici pro jiný počítač. Nabízen je i offline režim pro práci na cestách mimo signál.

S ověřením přes lokální lic. server Zoo

Určeno zejména pro sdílení licencí na firemním pracovišti. Licence je přidělována ze zdarma dodávaného Zoo serveru po lokální síti. Jakmile ukončíte práci v Rhinu na jednom počítači, můžete ho spustit na jiném. Pro ověření licence z místa mimo firmu je třeba použít VPN.

  Cloud Zoo Lokální PC Zoo
Přístup zdarma
Přechod na jiné licencování
Jednoduché nastavení  
Použití kdekoliv  
Offline licence
Instalace na více počítačích  
Správa týmu odkudkoliv  
Sledování využití licencí  
Bez klient. konfigurace    
Bez nutnosti údržby serveru  
Licencování doménovým uživatelům    

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás