Rhino logo small

Rhinoceros

univerzální 3D modelovací software

Rhino patří mezi nejpoužívanější 3D modeláře na světě. Vyniká především svými robustními modelovacími nástroji na bázi NURBS, pomocí kterých můžete přesně vymodelovat i tvarově velmi komplikované objekty. Je to ideální nástroj pro konstruktéry, průmyslové a automobilové designéry, architekty či dokonce šperkaře.

Proč Rhino?

  • možnost práce v české verzi (verze pro Windows)!
  • skvělý poměr cena / možnosti / výkon
  • přesné 3D modelování
  • tvorba výkresové dokumentace
  • nástroje pro analýzu ploch
  • neuvěřitelná rozšiřitelnost - stovky doplňků

Nová verze Rhinoceros 6 pro Windows

Nová verze byla uvolněna do prodeje. Verze pro Windows je k dispozici, verze pro MacOS bude uvolněna v průběhu roku 2018. Poté bude jediná licence Rhinoceros platná pro Windows i Mac, s obdobnými funkcemi.

Podrobnější popis na stránkách výrobce na Rhino3d.com (angl.), k dispozici také zkušební verze.

Přesné 3D kreslení

Rhino je především konstrukčním 3D programem, od kterého očekáváte dokonale přesné modely vašich výrobků. Základním modelovacím prvkem jsou proto NURBS křivky, jejichž editací můžete měnit tvar výsledného tělesa až do požadovaného výsledku.


Výkresová dokumentace

Součástí produktu jsou i nástroje pro tvorbu výkresové dokumentace - automatická tvorba 2D pohledů z 3D modelů, kótování, nástroje pro anotaci, tvorba čar a šrafování, rozvržení výkresu.

Rhino 3D UDT

UDT (Universal Deformation Technology) dovoluje kontrolovaně deformovat téměř libovolný 3D objekt a to při současném zachování spojitosti všech deformovaných ploch. Základem deformace může být například křivka, plocha nebo deformační mřížka, kdy posouváním bodů mřížky deformujeme objekt uvnitř.

Konstrukční historie

Řada modelovacích nástrojů v Rhinu umožňuje pracovat s tzv. konstrukční historií, kdy se jednotlivé kroky automaticky zaznamenají a poté je možné model zpětně upravovat.

Vizualizace

Rhino disponuje základním vizualizačním jádrem, které je schopno produkovat jak schématické technické výstupy (barevné stínování), tak jednoduché fotorealistické vizualizace. V případě potřeby tvorby profesionálních fotorealistických vizualizací můžete Rhino rozšířit o některý z pokročilých vizualizačních doplňků jako například V-Ray for Rhino.